Nasza oferta
O nas...


Obsługę transportu miejskiego w Olsztynie realizujemy od 1 października 2013 roku. Zadania przewozowe wykonujemy jako operator uzupełniający wraz z MPK Olsztyn i Meteor/Irex.

W Olsztynie dysponujemy 14 autobusami. Do obsługi linii miejskich wykorzystujemy tabor 12 autobusów napędzanych skroplonym gazem ziemnym LNG ( o numerach taborowych 700-710 i 712) i 1 autobus rezerwowy napędzany silnikiem diesla (o numerze taborowym 711).Wszystkie pojazdy są wyposażone w klimatyzacje, rampy inwalidy, miejsce na wózek inwalidzki.

Gaz ziemny jest bardzo ekologiczny i bezpieczny ( metan jest gazem naturalnym), a podczas jego spalania powstaje dwutlenek węgla i para wodna. W procesie skraplania metan ulega naturalnemu oczyszczeniu. Ciekły metan w kontakcie z powietrzem odparowuje i rozrzedza się. W spalinach są śladowe ilości NOx i SOx i brak cząstek stałych.

Napęd autobusów skroplonym gazem ziemnym to rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne. Olsztyn był pierwszym miastem w Europie gdzie zastosowano takie rozwiązanie.